سال ۱۴۰۱ در قله شاخص فلاکت ۱۲ ساله

15:38 - 1403/03/23
اکوایران: بررسی آمارهای شاخص فلاکت از سال 1391تا 1402 نشان می‌دهد بیشترین سطح شاخص فلاکت مربوط به سال 1401 است. این شاخص در سال گذشته با کاهش مواجه شد.

به گزارش اکوایران، شاخص فلاکت یکی از مهمترین شاخص‌های مورد بررسی در اقتصاد است که نشان می‌دهد به طور نسبی وضعیت رفاهی مردم در یک جامعه چه تغییراتی داشته است. این شاخص از مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه تشکیل شده است. به بیانی اگر این شاخص افزایش پیدا کند به معنای افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم در جامعه است که در نهایت خود را در سفره خانوارها نشان می‌دهد.

بررسی شاخص فلاکت کشور از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ حاکی از این موضوع است که کمترین سطح شاخص فلاکت مربوط به سال ۱۳۹۵ است. از سوی دیگر بیشترین سطح این شاخص به سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد که از ۵۴ گذر کرده است.

آخرین آمار این شاخص نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، شاخص فلاکت کاهش پیدا کرده و از سطحی که در سال ۱۴۰۰ تجربه کرد نیز کمتر شده است.

سال ۱۴۰۱ در قله شاخص فلاکت

همانطور که گفته شد شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه حاصل می‌شود. بررسی ۱۲ ساله این شاخص (یعنی از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲) حاکی از آن است که در سال ۹۲ شاخص فلاکت معادل ۴۳.۲ بوده، اما روندی کاهشی را تجربه کرده و در سال ۹۳ با ریزش شدید مواجه شده است. طبق آمارها شاخص فلاکت در سال ۹۳ به ۲۵.۲ رسید.

البته این روند کاهشی در سال ۹۳ متوقف نشد و تا سال ۹۵ ادامه یافت. به طوری‌که شاخص فلاکت در سال ۹۵ به کمترین سطح ۱۲ ساله خود رسید. بر اساس آمارها شاخص فلاکت در سال ۹۵ در سطح ۱۹.۳ ایستاد.

بررسی‌ها گویای این موضوع است که در سال ۹۶ روند شاخص فلاکت شروع به افزایش کرد، اما این افزایش در سال ۹۶ اندک بود. به طوری‌که این شاخص به سطح ۲۰.۳ رسید. اما شاخص در روند صعودی خود را ادامه داد. در سال ۹۷ با یک جهش مواجه شد و بیش از ۱۸ واحد افزایش پیدا کرد. علت این اتفاق را نیز می‌توان در خروج آمریکا از توافق برجام دانست که تاثیر اقتصادی خود را بر جامعه ایران گذاشت.

شاخص فلاکت در ادامه مسیر خود تا سال ۱۴۰۱ به افزایش ادامه داد و در سال ۱۴۰۱ به قله ۱۲ ساله خود رسید. به طوری‌که بالاترین سطح شاخص فلاکت در این سال ثبت شد. طبق آمارها شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۱ به سطح ۵۴.۸ رسید.

در نهایت بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و در سطح ۴۸.۸ ایستاد. ریزش شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ باعث شد تا این شاخص به سطحی کمتر از سال ۱۴۰۰ برسد و وضعیت تورم سالانه و بیکاری مناسب‌تری را نسبت به دو سال پیش از خود تجربه کند. البته باید عنوان کرد که همچنان سطح این شاخص نسبت به سال‌های پیش‌ از خود بالاتر بوده و به طور کلی در جایگاه خوبی توقف نکرده است.