بهار متفاوت بازار اجاره؛ انتظار مالکان بالا رفت

16:13 - 1403/02/30
یک واسطه‌گر ملکی از افزایش تقاضا در بازار اجاره خبر می دهد و می گوید پیشنهاد افزایش اجاره بها از سوی مالکان حدود 50 درصد است.

برخلاف بازار سرد خریدوفروش ملک، فصل داغ اجاره فرا رسیده است و مشاوران ملکی از افزایش تقاضا در این بخش خبر می‌دهند.

یک واسطه‌گر ملکی در نواب با اشاره به افزایش متقاضیان رهن و اجاره در این محله می‌گوید: نسبت به سال گذشته، رهن و اجاره بیش از 50 درصد افزایش یافته است و اغلب موجران به سقف معین شده دولت توجهی ندارند. 

او با اشاره به اینکه در محله نواب برای هر مترمربع رهن خانه به طور متوسط و متغیر، 10 میلیون تومان تعیین می‌شود می‌گوید: برای رهن کامل واحدی با 40 مترمربع زیربنا و دارای امکانات حداقل باید 500 میلیون تومان و بدون امکانات 400 میلیون تومان در نظر داشت.

مشاهدات ما نشان می‌دهد، در این محله، برای رهن کامل واحدی 55 متری و دارای آسانسور و انباری، 500 میلیون تومان و برای رهن کامل آپارتمانی  با 70 مترمربع و بدون پارکینگ، 600 میلیون تومان تعیین شده است.

در این محله، برای رهن واحدی 90 متری و بدون پارکینگ و انباری، 650 میلیون و برای اجاره آن، 4 میلیوتن تومان پیشنهاد شده است.

بهار متفاوت بازار اجاره؛ انتظار مالکان بالا رفت7