کارنامه مالکان جدید باشگاه استقلال/ خریداران آبی‌پوشان چقدر بدهی دارند؟

11:03 - 1403/02/23
روز گذشته معامله بلوک سهام باشگاه استقلال به ثبت رسید و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چهار زیر مجموعه آن، مالک 85 درصد از سهام این باشگاه فرهنگی ورزشی شدند.

با معامله بلوک سهام باشگاه استقلال، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک مجموعه زیان‌ده را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اضافه کرده است. برخی از تحلیل‌گران مالی معتقدند نزدیک‌تر شدن این باشگاه‌های ورزشی به فضای اقتصادی خصوصی، می‌تواند با مدیریت مالکانه حرفه‌‌ای، آن‌ها را از زیان‌دهی  خارج کند. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی بین درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده آن‌ها در این باشگاه‌های فرهنگی ورزشی وجود دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسی بزرگترین شرکت بورس تهران با ارزش بازاری 578 هزار و 250 میلیارد تومانی به شمار می‌رود. این هلدینگ مالک تعدادی از بزرگترین پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت محصولات شیمیایی است و در روز گذشته نیز 85 درصد از سهام باشگاه استقلال را با چهار شرکت زیر مجموعه خود به تملک درآورده است.

کارنامه مالکان جدید باشگاه استقلال/ خریداران آبی‌پوشان چقدر بدهی دارند؟2

خطرات تورمی در پس تنش‌های خاورمیانه/ هشدار بانک جهانی در خصوص نرخ بهره!

این پنج شرکت در سال مالی 1401 توانسته‌اند 103 هزار و 48 میلیارد تومان سود خالص بسازند و در مجموع نسبت بدهی به سرمایه 30 درصدی و نسبت سود خالص به دارایی 31 درصدی به ثبت برسانند. ارزش کل دارایی این پنج شرکت 328 هزار و 294 میلیارد تومان است و ارزش بدهی‌های آن‌ها 74 هزار و 528 میلیارد تومان است.

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران که با تغییر نام اخیر خود به نام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خلیج فارس شناخته می‌شود؛ در صورت‌های مالی سال 1401 که به تیر ماه 1402 منتهی شد؛ هزار و 14 میلیارد تومان دارایی داشته که نزدیک به 690 میلیارد تومان آن را بدهی تشکیل می‌دهد. استقلال در این سال نسبت بدهی به سرمایه 213 درصدی داشته و با زیان خالص 503 میلیارد تومانی به نسبت سود خالص به دارایی منفی 50 درصدی دست پیدا کرد.

ارزش بازاری سهام باشگاه استقلال 57 صدم درصد ارزش بازاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و آخرین برآورد مالی باشگاه استقلال حکایت از زیان انباشته 754 هزار و 863 میلیارد تومانی این مجموعه دارد.

کارنامه مالکان جدید باشگاه استقلال/ خریداران آبی‌پوشان چقدر بدهی دارند؟8