بازدهی بورس در اردیبهشت / 96 هزار پله در یک هفته

13:13 - 1403/02/07
در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 96 هزار و 234 واحد افزایش پیدا کرد و شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افزایش 77 هزار و 643 واحدی داشت و روز یکشنبه 27 هزار و 148 واحد بالا آمد. شاخص روز دوشنبه 3 هزار و 922 واحد رشد کرد و روز سه‌شنبه 13 هزار و 421 واحد ریزش کرد.

در روز چهارشنبه نیز شاخص کل هزار و 71 واحد رشد کرد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 304 هزار و 448 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 96 هزار و 234 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 4.3 درصد شد. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 40 هزار و 90 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 5.5 درصدی را ثبت کرد.

بازدهی بورس در اردیبهشت / 96 هزار پله در یک هفته1

رشد ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 90 هزار و 345 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 88 هزار و 234 میلیارد تومانی هفته پیشین رشد 2 درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 5 هزار و 690 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 349 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 70 درصدی داشته است. 

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 199 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین هزار و 44 میلیارد تومان کمتر بود و افت 84 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 260 میلیارد تومان بود که در روز یک‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 111 میلیارد تومان بود که در روز سه‌‌شنبه ثبت شد. 

ریزش میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 387 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 439 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 12 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 763 میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز یک‌شنبه برمی‌گردد که 272 میلیارد تومان بود.

ورود سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 770 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. روز یکشنبه نیز 261 میلیارد تومان سرمایه وارد شد و روز دوشنبه این رقم به 42 میلیارد تومان رسید.

 در روز سه‌شنبه نیز 53 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز پول حقیقی وارد شد که ارزش آن 136 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 262 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی 252 میلیارد تومان بود.