فاصله قیمت مسکن از حومه تا مرکز تهران

14:12 - 1403/01/11
فاصله قیمتی مسکن مهر در شهرهای جدید حومه تهران، به استناد داده‌های بنگاه‌های ملکی در سال 1402 رصد شد.

به گزارش اکوایران، قیمت مسکن مهر در دو شهر جدید پردیس و پرند در حومه تهران، طی سال 1402 از یک روند مشابه تبعیت می‌کند. در هر دو «شهر جدید» قیمت حدودی مسکن مهر در میانه تابستان و اوایل پاییز با افت مواجه شد اما در ماه پایانی سال دوباره رشد کرد؛ هر چند همچنان با سطوح قیمت‌های پیشنهادی ابتدای 1402 فاصله دارد.

سال گذشته در شهرهای جدید پرند و پردیس قیمت واحد‌های مسکن مهر در چه محدوده‌ای قرار داشت و این نرخ‌ها با چه محلاتی در تهران قابل مقایسه است؟