هسته سخت مسکن 1403

14:14 - 1403/01/04
در ویژه نامه برنامه متراژ تماشا کنید:

روند بازار مسکن در تهران و‌کلانشهرها در یک دهه گذشته چگونه بوده است؟

آیا بین بازار مسکن تهران و سایر کلانشهرها ارتباطی وجود دارد؟

مشاوران املاک چه نگاهی به بازار مسکن در شهر تهران دارند،چهار فصل این بازار برای سازندگان و‌ مستاجران چگونه رقم خورده است؟

مهم ترین مصوبه شورای شهر برای بازار مسکن  کدام تصمیم بوده است؟

سازندگان،سرمایه گذاران و مستاجران در سال ۱۴۰۳ با چه وضعیتی روبرو  خواهند شد؟

پاسخ این سئوالات را در ویژه برنامه متراژ دنبال کنید.