شرکت کروز؛ قطعه اصلی پازل صنعت خودرو

09:10 - 1403/01/04
هر خودرو همانند یک پازل عظیم از ۱۰ هزار قطعه تشکیل شده‌ و صنعت خودرو ایران بدون قطعات و تکنولوژی شرکت کروز به عنوان بزرگترین قطعه‌ساز ایران و خاورمیانه، تکمیل نمی‌شود.

رپرتاژ آگهی: هر خودرو همانند یک پازل عظیم از ۱۰ هزار قطعه تشکیل شده‌ و صنعت خودرو ایران بدون قطعات و تکنولوژی شرکت کروز به عنوان بزرگترین قطعه‌ساز ایران و خاورمیانه، تکمیل نمی‌شود. شرکت کروز از سال ۱۳۶۰ وارد صنعت کشور شد و اکنون ۱۴ هزار  نفر به صورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این شرکت مشغول کار هستند و سه هزار قطعه خودرو در این شرکت تولید می‌شود.