میزان فروش اوراق 30 درصدی در 3 بانک

15:26 - 1402/11/29
شرکت قند لرستان در گزارش 6 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1402 خود به صورت حسابرسی نشده از رشد 1500 درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داده است و این شرکت با کسب درآمد 234 میلیارد تومانی در این بازه زمانی توانسته 102 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که این میزان نسبت به شش ماه سال 1401 رشد 752 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

شرکت سیمان شمال نیز در گزارش 12 ماهه منتهی به 9 آذر سال جاری 601 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال قبل با رشد 100 درصدی همراه شده است.

ایران خودرو نیز در گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه ماه سال جاری به صورت حسابرسی شده سود زیان تلفیقی خود را 15 هزار و 383 میلیارد تومان عنوان کرده است که این رقم در صورت مالی تلفیقی شرکت به عنوان زیان انباشته به رقم 105 هزار و 954 میلیارد تومان رسیده است.

بانک ملت ؛ بانک سینا و بانک پارسیان به ترتیب در خصوص فروش گواهی سپرده خاص با نرخ سود سالانه 30 درصد ( زودتر از موعد 12 درصدی) شفاف سازی کردند و رقم گواهی منتشر شده توسط هر کدام از بانک ها به ترتیب برای بانک ملت 25 هزار میلیارد تومان ، بانک سینا 2 هزار میلیارد تومان و برای بانک پارسیان رقم 9 هزار میلیارد تومان بوده است.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران با افزایش سرمایه فولاژ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران این شرکت موافقت کرده است.