غبارروبی جاده اقتصاد در ۱۴۰۳

14:48 - 1402/11/29
تشدید عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران باعث شده تا پیش بینی روندها کار دشواری باشد. در چنین شرایطی...

در چنین شرایطی، باید سراغ کسانی رفت که متخصص امر هستند و بالا و پایین‌های اقتصاد کشور را طی دهه‌های اخیر در فضای اجرایی و نظری دیده‌اند. 

گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، با برگزاری همایش چشم انداز اقتصاد ایران در 1403 و با دعوت از سیاستگذاران، اقتصاددانان و صاحبنظران، سعی کرده کمی از فضای غبارالود بکاهد تا برای فعالان اقتصادی و احاد مردم، دید روشنتری از اینده اقتصاد در دسترس قرار گیرد.