بررسی عملکرد مالی و شرایط بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛

تحلیل بنیادی سهام فولاد / کاهش 12 همتی سودآوری فولاد مبارکه

12:07 - 1402/11/21
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در پاییز امسال 13 هزار و 414 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. سود خالص تابستان امسال فولاد مبارکه 25 هزار و 706 میلیارد تومان بوده که در پاییز 48 درصد کاهش داشته است.

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران با نماد فولاد شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حال حاضر 494 هزار و 400 میلیارد تومان است و سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران با مالکیت بیش از 17 درصد از سهام فولاد، سهامدار اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و شرکت توسعه سرمایه رفاه و بانک تجارت نیز دیگر سهامداران عمده فولاد مبارکه بشمار می‌روند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه ابتدایی سال قبل نزدیک به 6.8 درصد از محصولات خود را صادر کرده بود و مابقی را در بازار‌های داخلی عرضه کرده بود. نسبت فروش صادراتی به درآمد‌های عملیاتی فولاد مبارکه در 9 ماهه امسال افزایش داشته است و به 8.3 درصد رسیده است.

افزایش 57 درصدی درآمدزایی فولاد مبارکه در 9 ماهه 1402

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال جاری رشد درآمدی خوبی را پشت سر گذاشته است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1400 با 145 هزار و 627 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 12 هزار و 136 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. فولاد در سال 1401 بیش از 9 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 160 هزار و 127 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 13 هزار و 344 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1400 به اسفند ماه با 14 هزار و 619 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با 21 هزار و 395 میلیارد تومان به اسفند ماه تعلق داشت.

تحلیل بنیادی سهام فولاد / کاهش 12 همتی سودآوری فولاد مبارکه11

چرا عرضه سیمان افزایش یافت؟

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی بهتری به نسبت 9 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال 180 هزار و 386 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 104 هزار و 969 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 57 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 65 هزار و 325 میلیارد تومانی داشته است. در این 9 ماهه، بیشترین میزان فروش به اردیبهشت ماه با 22 هزار و 988 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به شهریور ماه با 101 درصد رشد تعلق گرفته است.

روند سودآوری و حاشیه سود فولاد مبارکه اصفهان در دو سال اخیر

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در پاییز امسال سود خالص 13 هزار و 414 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 61 درصد بیشتر از سود خالص پاییز سال قبل بود. روند سود‌آوری فصل بهار فولاد مبارکه نیز قابل توجه بوده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بهار امسال با ثبت 26 هزار و 741 میلیارد تومان سود خالص 29 درصد بیشتر از بهار 1401 سود خالص ساخت.

فدرال رزرو در انتظار تورم PCE

تحلیل بنیادی سهام فولاد / کاهش 12 همتی سودآوری فولاد مبارکه18

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه سال جاری با رشد 56 درصدی درآمدزایی که به 180 هزار و 385 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 115 هزار و 637 میلیارد تومانی داشته، 86 درصد بیشتر از 9 ماهه سال قبل سود خالص ساخته است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه سال قبل 35 هزار و 357 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به 65 هزار و 862 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.