بازدهی بورس هفته / سهامداران چقدر ضرر کردند؟

15:43 - 1402/11/13
در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 16 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 3 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه رشد 3 هزار و 363 واحدی داشت و روز یکشنبه هزار و 205 واحد بالا آمد. 

اما روز دوشنبه شاخص 7 هزار و 733 واحد افت کرد. روز سه‌شنبه نیز شاخص 9 هزار و 931 واحد ریزش کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل برای سومین روز ریزش کرد و 3 هزار و 36 واحد پایین آمد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 107 هزار و 303 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 16 هزار و 161 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 0.7 درصد شد. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 4 هزار و 754 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 0.6 درصدی را ثبت کرد.

بازدهی بورس هفته / سهامداران چقدر ضرر کردند؟0

افت ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 75 هزار و 219 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 7 درصد افزایش یافته است. اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 4 هزار و 759 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 5 هزار و 86 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 6 درصدی داشته است. 

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 241 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 185 میلیارد تومان کمتر بود و افت 43 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 306 میلیارد تومان بود که در روز ‌دوشنبه ثبت شد و کمترین رقم 200 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد. 

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 273 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 166 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 155 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 346 میلیارد تومان بود و در روز چهارشنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که 173 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 97 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه 29 میلیارد تومان وارد شد. روز دوشنبه نیز 359 میلیارد تومان خارج شد و در روز سه‌شنبه 459 میلیارد تومان خارج شد.

 در آخرین روز معاملاتی هفته برای 3 روز پول حقیقی خارج شد که ارزش آن 230 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 116 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 223 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 64 درصدی داشته است.