رقابت قیمتی متقاضیان آهن‌اسفنجی، بهای این محصول را ۱۶ درصد گران کرد

ابطال، راهکار بورس کالا برای مهار نرخ آهن‌اسفنجی

15:31 - 1402/10/11
تنظیم‌گران بازار آهن‌ و فولاد برای مهار رقابت آهن‌اسفنجی یکی از معاملات این محصول در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران را ظرف دومین هفته از دی ماه امسال را ابطال کردند. به این ترتیب میانگین نرخ رقابت تایید شده برای آهن‌اسفنجی به 15.7 درصد رسید. ابطال یکی از معاملات با رقابتی به مراتب بیشتر، از جمله اقدامات تنظیم‌گرانه سیاست‌گذاران صنعتی کشور برای کنترل قیمت در رینگ آهن‌اسفنجی بود.

ظرف دومین هفته از زمستان امسال بالغ بر 94 هزار تن آهن‌اسفنجی با قیمت پایه‌ای برابر 11 هزار و 302 تومان در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه شد؛ قیمت پایه اعلامی برای عرضه این محصول نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت اما بر میزان عرضه هفتگی این محصول افزوده شد و همین رشد عرضه، ترمز رقایت قیمتی در این رینگ را کشید.

بررسی داده‌های معاملاتی آهن‌اسفنجی در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران از ابطال فروش 25 هزار تن آهن‌اسفنجی حکایت دارد. بنابراین اگرچه متقاضیان آهن‌اسفنجی تقاضایی بیش از حجم عرضه داشتند، اما ابطال یکی از معاملات باعث شد تا در نهایت، حجم فروش آهن‌اسفنجی به 69 هزار تن فروکش کند.

میانگین نرخ معاملات تایید شده آهن‌اسفنجی از رینگ فیزیکی بورس کالای ایران در هفته دوم دی ماه برابر 13 هزار و 86 تومان بود. به این ترتیب متوسط قیمت فروش این محصول نسبت به قیمت پایه آن، رشدی 15.7 درصدی داشت. این میزان رقابت با احتساب ابطال یکی از معاملات که خریداران برای آن رقابتی سنگین داشتند به دست آمد.