مهر پرفروش برای فولاد هرمزگان جنوب

16:09 - 1402/08/22
نماد فولاد هرمزگان جنوب در گزارش فروش ماهانه خود در مهر ماه سال جاری عنوان کرده است که حوالی 2753 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده که این میزان حدود 50 درصد کل فروش تابستان این شرکت می‌شود. هرمز در تابستان حوالی 5500 میلیارد تومان برای سه ماه فصل دوم سال 1402 درآمد عملیاتی داشته است.

فجان هم گروهی دیگر نماد هرمز توانسته است با فروش 1449 میلیارد تومانی در مهرماه سال جاری نزدیک به 40 درصدی از کل فروش تابستان را پوشش دهد و میانگین فروش ماهانه را به حوالی 1299 میلیارد تومان برساند.

نمادهای دیگر این گروه همچون کاوه، فسازان و نماد ارفع نیز گزارش فروش ماهانه خود را در سامانه کدال قرار دادند. کاوه 3014 میلیارد تومان فروش در مهر ماه ثبت کرده و نماد فسازان نیز 357 میلیارد تومان فروش را گزارش داده است.

این شرکت‌ها در مجموع مهر ماه سال جاری 8400 میلیارد تومان درآمد عملیاتی را ثبت کرده‌اند.