متانول سازان در مهر چقدر فروختند؟

12:20 - 1402/08/15
پتروشیمی‌های شخارک، شفن و زاگرس در مهر سال جاری به صورت تجمعی بیش از 4249 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده‌اند که این رقم برای سه ماه تابستان سال جاری رقمی نزدیک به 12 هزار و 700 میلیارد تومان است.

شرکت پتروشیمی شخارک در مهر ماه نسبت به هم گروه‌های خود رویه بهتری را داشته است و با فروش 1442 میلیارد تومانی توانسته است بیش از 50 درصدی فروش تابستان را پوشش دهد میانگین فروش ماهانه این شرکت در حدود 899 میلیارد تومان است .

در مقابل نماد زاگرس با ارزش بازاری در حدود 28 هزار و 900 میلیارد تومانی در مهر حدود 1953 میلیارد تومان فروش ثبت کرده است که این میزان تنها به اندازه 25 درصدی فروش فصل تابستان این شرکت است.

شفن دیگر نماد این گروه با فروش 854 میلیارد تومانی در مهرماه با اغماض نزدیک به یک سوم فروش تابستان را ثبت کرده که نشان از حفظ سطح فروش تابستان خود است.

شفن شهریور و مهر بیش از 850 میلیارد تومان فروش داشته است که این رقم برای خرداد و تیر سال جاری در محدوده 660 میلیارد تومانی قرار داشت که این میزان کمترین میزان فروش این شرکت در سال 1402 بوده است.