کاهش ظرفیت تولید در پتروشیمی زاگرس

15:26 - 1402/07/09
شرکت پتروشیمی زاگرس از محدودیت مصرف گاز و کاهش ظرفیت تولیدی خبر داد.

شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام کرد که شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس و شرکت ملی گاز بدون توجه به مصوبه هیئت وزیران صورت‌حساب‌های این شرکت را با مبلغ غیرقانونی و غیرواقعی نرخ 7 هزار تومان صادر کرده‌اند و به دلیل عدم‌پذیرش شرکت مبین بابت صورت‌حساب‌های صادره در سال مهار تورم و رشد تولید قطع گاز خوراک برای واحد اول صورت‌گرفته و ظرفیت واحد دوم کاهش پیدا کرده است.

 شرکت گروه بهمن (خبهمن) اعلام کرد فروش شش‌دانگ زمین واقع در کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، به شرکت بهمن موتور به مبلغ 380 میلیارد تومان به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای به شرکت بهمن موتور فروخته است.

شرکت سیمان کارون از برنامه های هیئت مدیره جهت پیگیری افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی زمین و همچنین ارتقا از بازار پایه زرد فرابورس به بازار بالاتر و تامین مالی جهت افزایش ظرفیت تولیدی شرکت خبر داد.

 شرکت کارخانجات داروپخش (دارو) بیان کرد نرخ فروش 59 قلم از محصولات باتوجه‌به مجوز سازمان غذا و دارو به طور میانگین 24 درصد افزایش‌یافته است.

 شرکت تأمین سرمایه کاردان (تکاردان) از تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن خبر داد.

 شرکت آهن و فولاد ارفع از قرارداد تأمین مالی، طراحی، مهندسی و اجرای عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از محدوده معدنی مواد پرتوزا و سایر عناصر همراه در محدوده c1b1p8 درانجیر خبر داد.

 شرکت لابراتوارهای سینادارو (دسینا) بیان کرد باتوجه‌به درصد افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به کل فروش سال 1401، محاسبات نسبت به تغییرات صورت‌گرفته انجام شده که این مسئله موجب کاهش درصد افزایش نرخ فروش محصولات می‌شود.

 شرکت کشتیرانی دریای خزر (حخزر) در نظر دارد تعداد 7 دستگاه خودرو مازاد سواری و 1 دستگاه وانت مزدا (مجموعاً 8 دستگاه) از طریق مزایده با به فروش برساند.

 شرکت بیمه آرمان اعلام کرد از پیروزی در مناقصه قرارداد بیمه حوادث ناشی از مشترکین برق خانگی و تجاری (سایر مصارف) صنعت برق در سال 1402 خبر داد.

 شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) نتیجه مناقصه مشارکت‌درساخت پروژه مسکونی صومعه‌سرا را اعلام کرد.

 بانک گردشگری اعلام کرد مزایده واگذاری بخشی از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت به دلیل عدم وجود متقاضی بی‌نتیجه ماند.

 شرکت سایپا (خساپا) در شهریورماه به درآمد 37 هزار میلیارد تومان از فروش محصولات خود رسیده است.

 شرکت نفت ایرانول (شرانل) به فروش 6726 میلیارد تومان در شهریورماه رسید.

 شرکت آلومینای ایران در شهریورماه مبلغ 3616 میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) در شهریورماه 1141 میلیارد تومان فروش ثبت کرد.

 شرکت پتروشیمی پارس مبلغ 30261 میلیارد تومان فروش در شهریور ثبت کرده است.

 شرکت گروه صنعتی ناب (غناب) از قرارداد ساخت 12 هزار قوطی 16 کیلویی به‌صورت ماهیانه تا پایان سال 1402 با شرکت آرین طعم خزر خبر داد.

 هیئت‌مدیره شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (غپاک) افزایش سرمایه 892 درصدی این شرکت را تصویب کرد.