نقشه بازار سهام امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

پوکر سهامداران شاخص بورس را پایین کشید

16:06 - 1402/06/20
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای چهارمین روز منفی شد و 83 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

در معاملات روز دوشنبه بیستم شهریور 1402، شاخص کل بورس تهران 976 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 122 هزار و 651 واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 778 واحد در رقم 715 هزار و 443 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس نیز با رشد 7 واحدی به رقم 26 هزار و 427 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن  فرابورس  با افزایش 581 واحدی به سطح 128 هزار و 256 واحد رسید. 

خروج سرمایه از بورس

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای چهارمین روز منفی شد و 83 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.  

امروز نماد فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 17 میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای وبملت، شپنا، شبندر و شبریز بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود  پول حقیقی  به نمادهای خبهمن، وسدید و وبهمن اختصاص داشت.

پوکر سهامداران شاخص بورس را پایین کشید20

نمادهای پیشران بورس و فرابورس

امروز نمادهای فملی، فولاد و وبملت نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل خبهمن، خودرو و تاصیکو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای کگهر، کوثر و خاور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، زاگرس و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل  فرابورس  داشتند. 

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و خگستر و وخارزم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در  فرابورس  نیز فن افزار، بمولد و دی بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 213 هزار و 275 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه206 هزار و 856 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 13 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 836 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. 

پوکر سهامداران شاخص بورس را پایین کشید0

نمادهای پرمعامله بازار سهام 

در معاملات امروز نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات  آن 81 میلیارد تومان بود. 

پس از خگستر، خبهمن بیشترین ارزش معاملات را داشت و وخارزم رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خودرو و سصفها در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام خبهمن با تعداد 378 میلیون و 644 هزار و 907 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به دی تعلق داشت. دو نماد خودرو و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 71 نماد صف خرید داشتند و 43 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 49 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 237 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 8 درصدی به 514 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

پوکر سهامداران شاخص بورس را پایین کشید4