اضافه بار مسکن بر 90 درصد خانوارهای تهرانی

13:30 - 1402/04/10
برای آنکه بسنجیم کیفیت دسترسی به مسکن برای شهروندان ایرانی چگونه است، یکی از شاخص‌ها، میزان هزینه‌کرد خانوار در بخش مسکن است.

برای آنکه خانواده‌ای را در این شاخص فقیر محسوب کنند، باید بیش از ۳۰ درصد هزینه‌ها در بخش مسکن انجام شده باشد.

برای تهرانی‌ها، ۹۰ درصد خانوارها در این شاخص فقیر هستند که به خاطر گرانی مسکن در تهران است. 

در این ویدئو، وضعیت بقیه‌ی استان‌ها هم مقایسه شده است.