مجوز افزایش سرمایه سه شرکت بورسی

12:06 - 1402/03/17
در ابتدای هفته در سامانه کدال نمادهای دفرا، شپترو، فرابورس، خکاوه و فاذر گزارش صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به اسفند خود را منتشر کردند.

نماد دفرا از افزایش سود خالص خود به میزان 73 درصد نسبت به دوره مشابه سال پیشین خود خبر داده است. نماد خکاوه نیز سود خالص به میزان 330 میلیارد تومان شناسایی کرده که با رشد 160 درصدی نسبت به دوره سال مالی قبل همراه شده است. همچنین نماد فرابورس تنها 6 درصد رشد در سود خالص را رقم زده است. اما نمادهای شپترو و فاذر از شناسایی زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر دادند.

نمادهای بکام، بورس کالا و کروی از مجوز افزایش سرمایه خود از محل آورده و مطالبات حل شده سهامداران و سود انباشته خبر داده‌اند.