حالت مطلوب دامنه نوسان بورس چیست؟

11:01 - 1402/03/09
«دامنه نوسان در بازار باید در نهایت میان نمادهای مختلف یکسان شود.» مهدی رباطی کارشناس بازار سرمایه در مصاحبه با اکوایران، ضمن بیان این جمله به بحث ریزساختارهای بازار سهام اشاره کرد و افزود: صرف تمرکز بر دامنه نوسان برای اصلاح ساختار معاملاتی بازار کافی نیست.

به باور این کارشناس بازار نمادها و صنایع باید بر اساس ریسکی که به خریدار تحمیل می کنند طبقه بندی شوند. از این رو مداخله در معاملات و یا توقف نمادها امر درستی نیست. بنابراین باید در نهایت زمینه برای ورود انواع دارایی های مالی در بورس فراهم شود اما میزان ریسک نیز باید در دارایی ها مشخص باشد.