قیمت "روی" بورس کالا

11:42 - 1402/02/29
شرکت نفت بهران محصول اسلاک واکس نیمه‌سنگین خود را روز قبل در بورس کالا هر تن 22 میلیون تومان مورد عرضه قرار داده که بیشترین قیمت معامله شده این محصول محسوب می‌شود اما در مقایسه با حجم‌های عرضه قبلی این محصول کمتر بوده است.

شمش روی محصول شرکت‌های توسعه صنایع روی خاورمیانه و کالسیمین به طور میانگین در محدوده قیمتی 125 میلیون تومانی و حجم 760 تنی مورد معامله قرار گرفتند. این محصول نسبت به عرضه قبلی که بیشترین قیمت در بین سایرعرضه ها را نیز داشته است با افت قیمتی حدود 10 درصدی روبرو شده است.

این محصول در دور قبل عرضه در بورس کالا تنی 139میلیون تومان معامله شد.