ارزیابی سهم بانک ها در جهش تولید مسکن؛ 4 بانک با سهم صفر

11:49 - 1402/02/27
درراستای طرح نهضت ملی مسکن از ابتدا تا پایان فروردین ماه 1402، برابر با 81 همت تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شده است. بررسی ها نشان می دهد بانک مسکن، ملت و تجارت بیشترین سهم را در این میان داشته اند. این در حالی است که در مقابل چهار بانک هیچ سهمی نداشته اند.

 طرح جهش تولید در مسکن از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم در راستای بالا بردن تولید مسکن بوده است. این دولت با کلید این برنامه در نظر داشته تا 4 میلیون واحد مسکن را در چهار سال تولید کند.

در همین رابطه بانک مرکزی طی آماری اعلام کرده از ابتدای این طرح تاکنون کدام یک از بانک ها،‌ حجم بیشتری از تسیهلات دهی در این خصوص را ثبت کرده اند.

تسهیلات دهی کدام بانک بیشتر بوده است؟

دربررسی های آماری مشاهده می شود از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین ماه امسال، حدودا 81 هزار و 797 میلیارد تومان در راستای تولید مسکن وام از سوی بانک ها پرداخت شده است. 

طبق قانون جهش تولید مسکن،  بانک‌ها موظفند حداقل سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این در حالی است که البته اخیرا وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده که برخی بانک‌ها از انجام این تکلیف دولتی سرباز‌زده اند. موضوعی که منجر به جریمه 95 هزار میلیاردی 11 بانک خاطی شد. 

با این وجود بررسی ها نشاندهنده آن است در مدت سپری شده از این قانون 42 هزار و 166 میلیارد تومان سهم بانک مسکن از کل این تسهیلات دهی بوده که حدودا 51 درصد از کل این رقم در بانک ها بوده است. یعنی تقریبا بیش از نیمی از این تسهیلات از سوی بانک مسکن رخ داده است.

در رده های بعدی؛ بانک های ملت، تجارت، صادرات و سپه قرار دارند که سهم آن ها در بازه 3 تا 10 درصد کل تسیهیلات بوده است. به عنوان مثال، سهم بانک ملت در تسهیلات دهی مقاطع اخیر، حدودا 8 هزار  و 518 میلیارد تومان بوده و دومین رتبه را در میان بانک ها داشته است. در مقابل بانک های دی، خاورمیانه، سرمایه و موسسه نور 4 بانکی بوده اند که تا آخر فروردین 1402 هیچ تسهیلاتی پرداخت نکرده و سهم شان از این بازار صفر بوده است.

ارزیابی سهم بانک ها در جهش تولید مسکن؛ 4 بانک با سهم صفر15

وضعیت خود مالکی ها در تسهیلات جهش تولید مسکن

طبق آمارها و داده های بانک مرکزی، 17 هزار و 434 میلیارد تومان تسهیلات خودمالکی به متقاضیان مسکن اعطا شده است. تسهیلات خود مالکی به آن دسته از وام ها گفته می شود که در آن وام پرداخت شده به اشخاصی تعلق می گیرد که مالک زمین هستند و با دریافت این وام به ساخت مسکن می پردازند. بانک های توسعه تعاون ،بانک رفاه کارگران، بانک سینا، بانک مسکن، ملت، موسسه ملل، ملی ایران ، پارسیان تنها بانک هایی هستند که وام خود مالکی پرداخت کرده و در این میان بانک مسکن سهمی 99.4 درصدی داشته و مابقی به سایرین تعلق داشته اند.

در ادامه مشاهده می شود وام اعطا شده در تولید مسکن در مناطق شهری برابر با 38 هزار و 507 میلیارد تومان بوده و در مناطق روستایی معادل با 14 هزار و 180 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر این تسهیلات در شهر ها حدودا 2.7 برابر مناطق روستایی بوده است. 

ارزیابی سهم بانک ها در جهش تولید مسکن؛ 4 بانک با سهم صفر19