تخمین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲

11:01 - 1402/02/22
چهار ماه از انتشار آخرین آمار رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی می‌گذرد. طی این مدت نه تنها این مرجع رسمی تغییری در رویه توقف انتشار گزارش تحولات بازار مسکن نداد بلکه پس از یک ماه هم، مرکز آمار ایران به آن پیوست.

در نبود آمار رسمی از وضعیت تحولات معاملاتی و قیمتی املاک، این بازار چه حال و روزی دارد؟ متوسط قیمت ملک در شهر تهران به چه کانالی وارد شده است؟

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی، با نگاهی به وضعیت معاملاتی مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، اولین برآورد از متوسط قیمت مسکن در نیمه بهار را ارائه می دهد.

او همینطور با بررسی پارامترهای بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن، روند آن در ماه‌های پیش رو را در این برنامه متراژ بررسی کرده است.