تأسیس بورس بین‌الملل به عهده مناطق آزاد است

16:04 - 1401/12/23
مجید عشقی رییس سازمان بورس درمورد راه‌اندازی بورس بین‌الملل، عنوان کرد: اداره شرکت‌های بورس در دست هیات مدیره آن‌هاست و با دبیرخانه مناطق آزاد اختلاف نظری نداریم. به محض اینکه شروط شش‌گانه برای صدور مجوز تاسیس بورس مذکور فراهم بشود، بورس بین‌الملل تاسیس خواهد شد.

به گفته وی: سازمان بورس در بحث‌های اجرایی تاسیس بورس بین‌الملل دخالتی ندارد، البته کمک‌های لازم را خواهد داشت اما تحقق این موضوع باید از جانب سازمان مناطق آزاد پیگیری بشود.