نرخ سود تاریخی در بازار باز اول اسفند

15:11 - 1401/12/03
نرخ سود بازار باز به رکورد تاریخی رسیده و در بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون رسیده است. بالا رفتن نرخ سود در این معاملات به نوعی تزریق پول در این بازار را کاهش داد. این شاخص نسبت به هفته قبل 15 هزار میلیارد تومان کمتر شد.

در عملیات بازار باز در هفته منتهی به اول اسفند ماه امسال، سطح تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی در هفته های متوالی این بازار باز به تزریق بالای پول در بازار بین بانکی پرداخته و در ادامه رکوردهای بالایی را در این شاخه به ثبت رساند. داد وستد بانک ها در این بازار به نوعی مهم ترین مسیرهای تزریق پول در بانک ها به شمار می آید که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. آمارهای بانک مرکزی در هفته های متوالی نشان از تزریق بالای صد هزار میلیاردی پول در این معاملات داشته است.

 

یکی از مهم ترین اهداف این معاملات تنظیم نرخ بهره بین بانکی است. در همین رابطه در هفته های متوالی دامنه نرخ سود بین بانکی در کشور در دامنه 14 تا 22 درصد قرار داشت. در هفته اخیر اما بانک مرکزی در ادامه سیاست های خود کریدور نرخ سود بین بانکی را از نوچید.

این دامنه در هفته اخیر از 17 تا 24 درصد اعلام شد. با بالارفتن دامنه نرخ سود در این بازار، نرخ سود در بازار باز و بازار بین بانکی نیز رشد پیدا کرد. در همین رابطه در هفته منتهی به اول اسفند نرخ سود معاملات بازار باز برابر با 23 درصد بوده که بالاترین سطح را در تاریخ برگزاری بازار باز داشته است.

این اتفاق را بسیاری از کارشناسان در راستای کنترل معاملات بازار باز اتفاقی مثبت می دانند. چرا که بالاتر بردن نرخ سود معاملات بازار باز تزریق پول در بازار باز را تقلیل می دهد.

در همین رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرد اما همچنان بالاتر از مرز 100 هزار میلیارد تومان قرار دارد. در این بازار بانک مرکزی با هدف بهبود اوضاع مالی بانک ها و تنظیم نرخ بهره بین بانکی اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی با بانک ها می کند. در هفته اخیر بانک مرکزی نزدیک به 105 همت اوراق از بانک ها خریداری کرده که نسبت به هفته قبل کاهشی بوده است.

نرخ سود تاریخی در بازار باز اول اسفند19

روند کاهشی تزریق پول در بازار باز 

در هفته منتهی به 1 اسفند ماه 1401 تزریق پول در بازار باز برابر با 105 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. در هفته قبل این رقم در حدود 120 همت بوده و در این مقطع حدود 15 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.

کاهش تزریق پول در بازار باز در حالی رقم خورده که هنوز سطح نیاز نهادهای مالی در مراتب بالایی قرار دارد. در همین رابطه در هفته منتهی به اول اسفندماه سطح نیاز بانک ها به نقدینگی برابر با 145 هزار میلیارد تومان بوده که تنها با 72 درصد آن موافقت شده است.

این بده بستان بانک مرکزی با بانک ها همراه با نرخ سودی است که در این هفته با رشددامنه نرخ سود ها به رکورد 23 درصد رسیده است.   در کنار این بازار ، بانک ها می توانند نیازهای مالی خود را در بازار شبانه نیز برطرف کنند.

تزریق دوبرابری پول در بازار شبانه

در بازار شبانه یا بازار بین بانکی بانک های دارای مازاد می توانند نیازهای نقدینگی خود را از بانک های دارای کسری در تاریخ سررسید کوتاه مدت تری برطرف کنند. در همین رابطه داده های بانک مرکزی در این هفته نشان می دهد حدود 5 هزار و 610 میلیارد تومان پول در بازار شبانه از سوی بانک مرکزی تزریق شده برابر با 5 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و تقریبا از هفته قبل خود دو برابر شده است.

نرخ سود تاریخی در بازار باز اول اسفند18