دختر یخی؛ قسمت سوم مستند دختران ایران

20:42 - 1401/11/11
حدود ۱۶ سال قبل، خیلی اتفاقی کنار زمین اسکیت رفت تا تمرین برادرش را ببیند، بدون آنکه حس و انگیزه خاصی به این ورزش داشته باشد یا بداند تقدیرش چیست.

همان چند دقیقه کافی بود تا مِهر ورزشی ناآشنا طوری به دلش بیفتد که حالا در ۲۹ سالگی می‌گوید «اگر صد بار به اولِ راه برگردم، باز هم همین رشته را انتخاب می‌کنم؛ عاشقشم.»

مژگان شاهسوند، در کنار خاطره‌های روزهای دورتر، از روزهایی می‌گوید که حدود سه سال قبل برای اولین‌بار زمین یخیِ هاکی (ice) در ایران را لمس کرد و فهمید حتی از صدای خرد شدن یخ زیر تیغه‌های کفش اسکیت هم خوشش می‌آید.

قسمت سوم مستند «دختران ایران» درباره مژگان شاهسوند، ورزشکار اسکیت و هاکی روی یخ ایران است.