کاهش 30 هزار میلیارد تومانی سود صنایع در سال آینده

11:46 - 1401/10/28
تعیین نرخ خوراک گاز صنایع چند سالی است که به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بازار سرمایه تبدیل شده است. این نرخ در سال قبل و برای بودجه 1401 با سقف قیمتی 5 هزار تومانی تعیین شد که مشکلاتی را برای صنایع بورسی ایجاد کرد.

در ابتدای پاییز سال جاری و با توجه به کاهش نرخ گاز در بازارهای جهانی شایعه کاهش نرخ گاز داخلی از ۵ هزار تومان به ۴ هزار تومان و حتی ۳ هزار و ۶۰۰ تومان نیز شنیده می شد. اما این نرخ در نهایت در بودجه اعلامی سال ۱۴۰۲ به رقم ۷ هزار تومانی افزایش پیدا کرد.

در برنامه چارسو با افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه به بررسی علل و عوامل بحرانی نرخ خوراک گازی و تاثیر قیمت های اعلامی در بودجه ۱۴۰۲ بر روی صنایع در سال آینده می پردازیم.

افشین جاوید معتقد است: تقریبا بین ۲۵ تا ۳۰ همت از سود صنایع به خاطر این افزایش نرخ گاز کاهش پیدا خواهد کرد و صنعت متانول برای سال آینده در یک نقطه سر به سر یا در زیان قرار میگیرد. صنعت سیمان دومین صنعتی است که از این موضوع ضربه شدیدی خواهد خورد و افزایش نرخ ۴۰ درصدی محصولات هم نمی‌تواند کمک شایانی به این صنعت داشته باشد.