تحلیلی بر صورت های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه؛

بررسی عملکرد مالی صندوق تثبیت بورس تهران

11:14 - 1401/05/10
انتشار اطلاعیه صندوق تثبیت بازارسرمایه درباره صورت‌های مالی تلفیقی، شرایط و عملکرد مالی دو سال اخیر این مجموعه را روشن ساخت. این شرکت برای تامین مالی از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران استقراض می‌کند.

به گزارش اکوایران، روز گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر صورت های مالی تلفیقی صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر شده است. این اطلاعیه بیانگر شرایط تراز نامه‌ای و عملکرد این صندوق طی دوسال اخیر است. با توجه به این اطلاعیه در خصوص شرایط تامین مالی این شرکت در می‌یابیم که وجوه این شرکت از طریق بدهی تأمین می‌شود. مسئله دیگری که حائز اهمیت است، معافیت های مالیاتی و کارمزدی این شرکت است.

 

عملکرد مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه

صورت سود و زیان شرکت صندوق تثبیت بازار سرمایه نشان دهنده رشد درآمدهای این صندوق در سال 1400 نسبت به سال قبل است. این رشد در سود سهام و سود اوراق با درآمد ثابت بود که درآمد این شرکت را افزایش داد. در زمینه هزینه‌ها، این شرکت به دلیل معافیت های کارمزدی و کارمند های کم خود از هزینه پایینی برخوردار است. در سال 1400 هزینه های مالی افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل داشته که باعث افزایش مجموع هزینه ها و در نهایت کاهش سود خالص این شرکت در سال گذشته شده است.

نسبت های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه

نسبت جاری به ‌عنوان ﺷﺎﺧصی برای سنجش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ پرداخت ﺗﻌﻬﺪات کوتاه‌ مدت از ﻣﺤﻞ دارایی‌های ﺟﺎری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بالاتر بودن این نسبت نشان‌ دهنده وضعیت نقدینگی بهتر است. در این مجموعه به دلیل وجود نداشتن موجودی کالا و نیاز شرکت به وجه نقد برای معاملات این نسبت و نسبت وجه نقد از میزان بالایی برخوردارند. دلیل اصلی رشد این نسبت در سال 1400 افزایش حجم وجه نقد شرکت در این سال است. نسبت بدهی نشان دهنده ساختار سرمایه شرکت است که در این صندوق به دلیل استفاده از بدهی به جای حقوق صاحبان سهام این نسبت نزدیک به یک است و در سال 1400نیز این نسبت به عدد یک نزدیک تر شده است.

بررسی عملکرد مالی صندوق تثبیت بورس تهران11

برنامه های آتی صندوق تثبیت بازار سرمایه

در گزارش عملکرد سالانه صندوق تثبیت بازار سرمایه به برنامه های آتی این مجموعه اشاره شده است. هدف اصلی این مجموعه تلاش برای کنترل و کاهش مخاطرات در شرایط وقوع بحران، حضور فعال و موثر در بازارسرمایه و کمک به آرامش روانی فعالین بازار به منظور کنترل ریسک‌های عمده در هر شرایطی بیان می شود. در برنامه های عملیاتی به تحقیق و توسعه در خصوص ضوابط فعالیت و بررسی ابعاد فنی برای ارتقاء اثربخشی معامالت صندوق، ایجاد پایگاه داده به منظور ثبت داده های لحظه ای مرتبط با عملیات و بررسی امکان استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار بیان شده است. در بخش اهداف مالی نیز افشای عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده برای نخستین بار و برنامه ریزی به منظور کاهش دوره وصول درآمد حاصل از سود سهام جهت بهبود وضعیت نقدینگی صندوق مطرح است. اصالح ساختار تشکیلاتی و ضوابط مجموعه نیز در اهداف منابع انسانی قرار دارد.

بررسی عملکرد مالی صندوق تثبیت بورس تهران12

 در هم

.