انگلستان آماده بزرگترین افزایش نرخ بهره

12:13 - 1401/05/09
بانک مرکزی انگلستان با افزایش نرخ بهره در هفته پیش رو به مبارزه با تورم سرعت می‌دهد.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در هفته پیش‌‌رو گامی جدی برای مقابله با تورم بردارد و با همراهی دیگر نهادهای مالی در سراسر جهان، نرخ بهره را ۵٠ نقطه پایه (٠/۵ درصد)، افزایش دهد.

 

پیش‌بینی می‌شود این اقدام بزرگترین افزایش نرخ بهره در انگلستان طی ٢٧ سال گذشته است. «اندرو بیلی»، رئیس بانک مرکزی انگلستان، خاطرنشان کرده که این مرحله افزایش نرخ، آخرین مرحله نخواهد بود و سیاست‌گذاران آماده‌اند تا با اقدامات لازم، قویا تورم را مهار کنند.

بانک مرکزی انگلستان اولین بانک دنیا بود که پس از همه‌گیری به افزایش نرخ بهره اقدام کرد اما به نظر می‌رسد که در رقابت با فدرال رزرو آمریکا در افزایش نرخ بهره جا مانده است. نرخ بهره فعلی بانک مرکزی انگلستان ١/٢۵ درصد، فدرال رزرو ایالات متحده ٢/۵ درصد و نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا صفر است.

مطابق پیش بینی بانک مرکزی  قیمت‌ها در سال جاری یازده درصد رشد خواهند کرد و مصرف‌کننده بریتانیایی شاهد کاهش بی‌سابقه استاندارد زندگی طی دو دهه گذشته است به همین خاطر نیز دست نیاز به سوی دولت دراز کرده است.