رونق معاملات گواهی سپرده در 4 ماه اخیر

10:38 - 1401/05/02
بیش از ۳۶۰ میلیون اوراق مبتنی بر کالا به ارزش ۷.۵ هزار میلیارد تومان (همت) در بازار گواهی سپرده بورس کالا در ۴ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ معامله شد.

به گزارش اکوایران، در ۴ ماهه اول سال جاری در بازار گواهی سپرده کالایی ۳۵۹ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۳۱ معامله اوراق مبتنی بر کالا ثبت شد که ارزش آن نزدیک به 7 هزار و 498 میلیارد تومانی بود.

 

در دوره اخیر بیشترین حجم معاملات گواهی سپرده مربوط به تیر ماه است که بیش از ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار اوراق مبتنی بر کالا ثبت شده است، درحالی که همچنان معاملات خرداد به لحاظ ارزش بالاتر بود، چرا که ارزش  ۳۲۴۵ میلیارد تومان در این ماه رقم خورده بود.

داده کاوی های آماری نشان می دهد در فروردین بیش از ۷۵ میلیون و ۱۶ هزار گواهی به ارزش ۹۲۸ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد و حجم این معاملات در اردیبهشت به ترتیب به ۶۳ میلیون و ۹۱۷ هزار و ارزش آن ۱۳۶۹ میلیارد تومان رسید. در خرداد ۱۰۷ میلیون و ۲۰۷ هزار قرارداد به ارزش ۳۲۴۵ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد و در تیر این عدد به ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار قرارداد به ارزش هزار و 955 میلیارد تومان رسید.

معامله گران در ۴ ماهه اول امسال ۲۶۴ میلیون و ۲۷۵ هزار گواهی سپرده سیمان را دست به دست کردند که ارزش این معاملات بالغ بر ۱۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است. سیمان پیشتاز معاملات گواهی سپرده به لحاظ حجم بود و سهم ۷۴ درصدی از کل معاملات را از آن خود کرد. سیمان به لحاظ ارزشی سهم ۲ درصدی از ارزش کل معاملات را از آن خود کرد و رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

در این مدت ۲۹ میلیون و ۲۴۹ هزار گواهی سپرده سکه جعبه جا شد و ارزش نزدیک به ۴ هزار و 242 میلیارد تومان را به ثبت رساند و به لحاظ ارزش با کسب سهم ۵۷ درصدی از ارزش کل معاملات جایگاه اول را از آن خود کرد اما از نظر حجم با کسب سهم ۸ درصدی، سوم شد.

معامله گران همچنین در مدت مذکور ۵۷ میلیون و ۵۳۵ هزار گواهی سپرده زعفران را دست به دست کردند. ارزش معاملات زعفران 2هزار و 289 میلیارد تومان برآورد شده است. زعفران با کسب سهم ۱۶ درصدی از حجم کل معاملات و ۳۱ درصدی از ارزش کل معاملات جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

در این مدت همچنین ۷ میلیون و ۸۵۳ هزار گواهی سپرده شیشه مورد معامله قرار گرفت که ارزش حدود ۷۴۷ میلیارد تومان داشت و به لحاظ ارزشی ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات را از آن خود کرد.

رونق معاملات گواهی سپرده در 4 ماه اخیر12