آمار هفتگی بازار سهام؛

رکود معاملات سهام در شروع تابستان

16:42 - 1401/04/10
اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 861 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 154میلیاردی هفته پیشین، افت 7 درصدی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر ارزش معاملات خرد بورس کاهش یافت و میانگین روزانه آن 293 میلیارد تومان کمتر از هفته پیشین بود.

 

میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 861 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 154میلیاردی هفته پیشین، افت 7 درصدی داشته است. کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 3 هزار و 624 میلیارد تومان بود که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. همچنین بیشترین رقم هفته نیز در روز شنبه ثبت شد که به رقم 4 هزار و 153 میلیارد تومان بالغ شد. 

در هفته‌ اخیر میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 26 هزار و 532 میلیارد تومان بود و به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 44 درصد بود.

جدول معاملات  

در این هفته نماد بانکی دی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین حجم معاملات را داشت. روز شنبه نمادهای فملی، دی و خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و دی، خساپا و خودرو بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه و دوشنبه خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت. 

روز سه‌شنبه بیشترین ارزش معاملات به نماد حکشتی تعلق داشت. روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به شپنا، خگستر و خزامیا اختصاص داشت و دی، شستا و خگستر بیشترین حجم معاملات را داشتند. 

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی رشد داشت و سهم اوراق از معاملات بازار سهام افزایش یافت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر 26 هزار و 532 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش یک درصدی داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 44 درصد بود. 

رکود معاملات سهام در شروع تابستان4