تحریم سهام پتروشیمی را تکان می‌دهد؟

16:04 - 1401/03/28
چند روز پیش اوفک چند فرد و شرکت در ایران را به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. در این لیست نام سه پتروشیمی مارون، خارک و فن‌آوران نیز به چشم‌ می‌خورد.

به گفته کارشناسان، اما پتروشیمی‌های ایرانی سال‌هاست در سایه تحریم‌ها مشغول فعالیت هستند و اقدام تازه «اوفک»، تاثیر جدیدی بر عملکرد و سودسازی این شرکت‌ها نخواهد داشت. در این برنامه چارسو به همراه نیما میرزایی و حسین عبدی به بررسی تاثیر این تحریم‌ها بر عملکرد پتروشیمی‌ها پرداخته‌ایم.