نمادهای پُرمعامله بورس در هفته اخیر؛

افت معاملات خرد سهام در هفته اول اردیبهشت1401

11:04 - 1401/02/10
اقتصادنیوز: در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افت کرد، ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی نیز کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر شاهد کاهش میانگین ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس 5 هزار و 904 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6 هزار و 90 میلیاردی هفته پیشین، افت 3 درصدی داشته است. 

در این هفته کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز دوشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد 5 هزار و 316 میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز سه‌شنبه ثبت شد که به رقم 6 هزار و 686 میلیارد تومان بالغ شد. 

جدول معاملات  

در این هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را داشتند. روزهای یکشنبه و دوشنبه خگستر بیشترین ارزش معاملات و شستا و خگستر بیشترین حجم معاملات بازار را داشتند. 

در روز سه‌شنبه خساپا در صدر جدول معاملات بود و روز چهارشنبه در آخرین روز کاری هفته خگستر، وساپا، خودرو، ورنا و خساپا بیشترین ارزش معاملات را داشتند.  

افت معاملات کل بازار سهام

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته 9 هزار و 256 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 45 هزار و 651 میلیاردی هفته پیشین، افت 80 درصدی داشته است.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر هزار و 442 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 96 درصد کاهش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 12 درصد بود که نسبت به هفته پیشین کاهش داشته است.