رکود نسبی در بازار سهام؛

خلاصه معاملات هفته / رکود معاملات سهام و اوراق

16:20 - 1401/02/09
اکوایران: در اولین هفته کاری اردیبهشت ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 12 درصد بود که نسبت به هفته پیشین کاهش داشته است. در آخرین هفته کاری فروردین، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه 35 درصد بود.

 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز چهارشنبه اختصاص داشت که 4 هزار و 545 میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با افت نسبی ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز کاهش یافته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 37 هزار و 801 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به هزار و 442 میلیارد تومان رسید که افت 96 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

در سه روز ابتدایی هفته اخیر ارزش معاملات اوراق بخش کوچکی از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد اما در روز انتهایی هفته رشد چشمگیری داشت. روز یکشنبه سهم اوراق بدهی از معاملات بازار ثانویه 7 درصد بود. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 479 میلیارد تومان بود که 6 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق 182 میلیارد تومان بود که 2 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 4 هزار و 545 207 میلیارد تومان رسید که 35 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد افت ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 9 هزار و 213 واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 5 هزار و 904 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 6 هزار و 90 میلیاردی هفته پیشین، افت 3 درصدی داشته است.

خلاصه معاملات هفته / رکود معاملات سهام و اوراق15