تفاوت معاملات مسکن در 1400 و 99

12:48 - 1400/12/27
مقایسه حجم معاملات در سال جاری نسبت به سال گذشته، حکایت از آن دارد که در سال گذشته روند معاملات ماهانه نزولی بود اما در سال 1400، این روند معکوس بود.

از فروردین ۱۴۰۰ حجم معاملات کمتر از ۳ هزار فقره بود که این میزان در شهریور به محدوده ۷۸۰۰ فقره افزایش یافت و بیشترین میزان معاملات را در تابستان به ثبت رساند. در حالی که در سال گذشته به رقم روند نزولی حجم معاملات از ابتدای سال، اما تیرماه ۹۹ معاملات به ۱۴ هزار فقره هم افزایش یافت. 

با این حال در سال جاری، به جز مهرماه که حجم معاملات ماهانه کاهش یافت اما از آبان دوباره روند صعودی به خود گرفت تا اینکه تعداد معاملات در دی ماه به ۹۸۰۰ فقره افزایش یافت و دوباره در بهمن ماه به کانال ۸ هزار فقره معامله، کاهش پیدا کرد. 

با این حال نکته جالب توجه این است که در سال جاری هنوز حجم معاملات به ۱۰ هزار فقره نرسیده و به ظن کارشناسان زمانی می‌توان از رونق در بازار مسکن سخن گفت که سطح معاملات به محدوده ۱۵ هزار فقره برسد.