معاملات اوراق بدهی در اسفند ۱۴۰۰؛

پیشی گرفتن اوراق بدهی از سهام در بورس

11:22 - 1400/12/11
اکوایران: در روزهای معاملاتی اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق به بالاتر از 50 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفت روز کاری اخیر در اسفند ماه، به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 60 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه 9 اسفند اختصاص داشت که بیش از 167 هزار میلیارد تومان بود.

در هفت روز اخیر همزمان با افت ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش داشته است. در این هفت روز میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 50 هزار و 434 میلیارد تومان بوده است. 

روند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 

روز یکشنبه اول اسفند 23 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 163 هزار و 900 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 6 هزار و 588 میلیارد تومان بود که 60 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته پیش ارزش معاملات اوراق به 4 هزار و 201 میلیارد تومان رسید که 38 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

روز شنبه هفتم اسفند ارزش معاملات اوراق به 5 هزار و 226 میلیارد تومان بالغ شد که 59 درصد از معاملات بازار ثانویه را تشکیل می‌داد. روز یکشنبه این رقم به 4 هزار و 737 میلیارد تومان رسید که سهم اوراق از معاملات کل 44 درصد بود.

روز دوشنبه نیز ارزش معاملات اوراق 167 هزار و 243 میلیارد تومان شد که 98 درصد از معاملات بازار را شامل شد.

افت ارزش معاملات سهام

در 7 روز معاملاتی اخیر شاهد روند کاهشی ارزش معاملات خرد بورس بوده‌ایم. در این هفت روز میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 944 میلیارد تومان بود. در حالی که در هفته گذشته ارزش معاملات خرد در ارقام بالاتر از 3 هزار میلیارد تومان قرار داشت، در سه روز کاری هفته اخیر به محدوده 2 هزار میلیارد تومانی نزول کرد.