صندوق های نیکوکاری در بورس

11:14 - 1400/11/30
قرار گرفتن دو موضوع سرمایه گذاری و نیکوکاری در کنار هم برای بسیاری از ما قابل تصور نیست.

اما امروزه به لطف توسعه ابزارهای مالی، این امکان وجود دارد و بهره‌مندی از آن نیز بسیار آسان است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ابزاری هستند که این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهند.

 این صندوق ها به منظور جمع‌آوری کمک‌های نقدی از افراد علاقه‌مند به امور نیکوکارانه تاسیس می‌شود و کمک‌های گردآوری شده با توجه به اهداف بیان شده در امیدنامه  صندوق، در امور یاد شده مصرف می‌شود.

در گفتگویی با امین آذریان، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مزیت اصلی صندوق های نیکوکاری در بورس، نسبت به موسسات خیریه پرداخته ایم؛ در خصوص تجربیات جهانی صحبت کرده ایم؛ انواع مختلف صندوق های نیکوکاری و مدل های سرمایه گذاری آنها را مورد بررسی قرار داده ایم و این سوال را مطرح کرده ایم که برای ایجاد انگیزه جهت توسعه این بخش، پیش نیازها چیست؟