عدم مشارکت بانک ها در بازار اولیه در هفته پایانی بهمن

رکورد 5 ماهه خرید اوراق بدهی شکست

12:47 - 1400/11/29
خرید اوراق بدهی دولتی به بالاترین سطح خود در 5 ماه اخیر رسید. بررسی ها نشان می دهد تمام اوراق را بورسی ها در این هفته خریداری کرده و بانکها هیچ سهمی در معاملات این هفته نداشته اند.

 

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، خرید اوراق بدهی دولتی در مرحله سی و دوم رکورد کم سابقه ای را ثبت کرد. بخش مهمی از این رکوردزنی در معاملات را می توان ناشی از پذیره نویسی در معاملات بازار اولیه دانست. 

به طور کلی دولت برای تامین کسری بودجه اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به صورت هفتگی می کند. هر چه دولت در این بازار اوراق بیشتری بفروشد احتمال افزایش تورم از جهت چاپ پول در کشور پایین تر آمده و درنهایت می تواند اثرات مفیدتری را برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

رکوردزنی فروش اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی بهمن

در هفته منتهی به 27 بهمن ماه دولت توانست 6 هزار و 640 میلیارد تومان اوراق را به مشتریان خود بفروشد. این بیشترین میزان معاملات در این بازار در 5 ماه گذشته بوده است. در این معاملات بانک ها و بورسی ها مشتریان ثابت خرید اوراق بدهی هستند.

در مقطع مذکور نهادهای مالی هیچ اوراقی از دولت خریداری نکردند و نهادهای تامین سرمایه تنها مشتریان در این بازار بودند. در همین رابطه هزار و 110 میلیارد تومان  از اوراق پیشنهادی دولت را بورسی ها در بازار اولیه به صورت اوراق مالی خریداری کرده و 5 هزار و 500 میلیارد تومان از این اوراق نیز به صورت پذیره نویسی در این بازار به فروش رسید.

این اتفاق می تواند در نتیجه تغییر در سیاست عرضه اوراق رخ داده باشد. در این بازار در هفته های اخیر اوراق عرضه شده غالبا نرخ سود بالا و تاریخ سررسید پایینی داشتند.

در مرحله سی و دوم در این بازار اوراق اراد 100 عرضه شده که تاریخ سررسید آن دو ساله بوده و نرخ سود آن در سطح 21.4 درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که اوراق دیگر در هفته های اخیر هر چند نرخ سودی بالاتر داشته اما تاریخ سررسید آن ها غالبا سه ساله بوده است.

این اقدام می تواند عامل مهمی برای خرید بالاتراوراق در این بازار بوده باشد.

رکورد 5 ماهه خرید اوراق بدهی شکست15

75 هزار میلیارد تومان اوراق در سی و دو مرحله

در نهایت برآورد عملیات این بازار در مجموع مراحل سپری شده در بازار اولیه نشان می دهد از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن ماه سال جاری تقریبا 75 هزار و 550 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به مشتریان فروخته شده و دولت توانسته است تا این موعد این میزان از کسری بودجه خود را از طریق بازار اولیه تامین کند.

با توجه به آنکه دولت در ابتدای پاییز مجوزی 50 هزار میلیارد تومانی برای خرید اوراق دریافت کرده بود بنابراین هنوز باید 17 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق تا پایان سال بفروشد.

به عبارت دیگر هفته ای 4 هزار و 423 میلیارد تومان تا بتواند کسری بودجه دولت را از مسیری غیر تورمی تامین کند.

رکورد 5 ماهه خرید اوراق بدهی شکست20