از تهدید جانی تا پرونده ارزی ولی‌الله سیف

11:36 - 1400/11/19
ولی الله سیف معتقد است آنچه در طول سال های خدمت کرده، در جهت منافع مردم بوده است؛ حتی اگر تنها رییس کل بانک مرکزی‌‌ای باشد شعار مرگ باد در خیابان‌ها را شنیده است.

سیف سکان بانک مرکزی را در دوره ای برعهده داشته که در ابتدا و انتهای ریاست، با تحریم های سخت روبرو بوده است. فشار تحریم ها فنر ارزی را رها کرد، اما سیف می گوید که پیشتر در این باره راهکارهایی اندیشیده شده بود. او در این مصاحبه به این سوال پاسخ می دهد که چرا برای سیاستمداران ایرانی، نرخ ارز حکم ناموس را پیدا کرده است. 

سیف برای اولین بار از وقایعی سخن می گوید که در پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته و باعث شده تا او و تیمش در بانک مرکزی با ریسک های متعددی برای حل و فصل این مسئله مواجه باشند.