وقتی بورس صندوقچه رای بود

10:44 - 1400/11/03
شاید پرتکرارترین واژه‌ای که در زمان انتخابات گفته می‌شد بورس بود.

تمامی نامزدها سعی می‌کردند به نحوی دل زیان دیدگان بازار سرمایه را بدست بیاوردند و از رییس جمهور گرفته تا اعضای فعلی دولت، از بازگشت اعتماد به بورس می‌گفتند و پیشنهاداتی می‌دادند که بعضا با منطق اقتصادی همخوانی نداشت. نزدیک به شش ماه است که دولت سیزدهم مستقر شده و آنچه که هویداست شرایط با قبل از شروع به کار این دولت تغییر محسوسی نکرده است. حال سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا دولت برای ماه‌های آینده برنامه منسجمی با توجه به وعده‌هایش در زمان انتخابات قرار است ارائه دهد یا آن شعارها تنها ابزاری بود برای کسب آرا؟