پیام بورسی به بازیگران دلار

10:57 - 1400/10/29
به گفته برخی فعالان ارزی، تضعیف شاخص کل بورس نشان می دهد که بازیگران بازار سهام نسبت به وقوع توافق هسته ای خوشبین هستند، امری که در صورت رخ دادن، می تواند بازار ارز را دچار افت معنی دار کند.

بازار ارز در روز گذشته با دو پیام نزولی رو به رو شد، ولی ترجیح داد که به سوی قیمت های بالاتر حرکت کند. اولین پیام نزولی به بازار ارز از سوی معامله گران بازار سهام داده شد. بورس بازان در روز سه شنبه تمایل عجیبی به فروش سهم های خود نشان دادند، موضوعی که موجب شد شاخص کل بورس به زیر سطح حساس یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی برود و در پایین ترین سطح ۶ ماه گذشته خود قرار بگیرد.

 

به گفته برخی فعالان ارزی، تضعیف شاخص کل بورس نشان می دهد که بازیگران بازار سهام نسبت به وقوع توافق هسته ای خوشبین هستند، امری که در صورت رخ دادن، می تواند بازار ارز را دچار افت معنی دار کند.

پیام بورسی به بازیگران دلار17

در کنار این متغیر نزولی، بازار ارز در روز سه شنبه شاهد نزول ارزش دلار در بازار همسایه هرات بود. در این روز گفته می شد که ارزش دلار در این بازار تا نزدیک مرز ۲۷ هزار تومانی افت کرده است. افت ارزش دلار در هرات نشان می دهد که معامله گران این منطقه جغرافیایی نیز نسبت به توافق هسته ای خوشبین هستند.

 برخی معامله گران با توجه به همین نشانه های نزولی روز سه شنبه انتظار دارند که دلار در روز چهارشنبه از وضعیت صعودی خارج شود و در مسیر کاهشی قرار بگیرد. این در حالی است که دسته دیگری از فعالان، رشد روز سه شنبه را نشانه ای از انتظارات افزایشی بازیگران ارزی تلقی می کنند. از نگاه ‌آن ها بازار چندین بار در هسته سخت ۲۷ هزار و ۲۰۰ الی ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان مورد حمایت قرار گرفته است و ظرفیت بیشتری برای کاهش قیمت در شرایط فعلی را دارا نیست.