عرضه کالاهای حساس در بورس کالا

16:41 - 1400/10/27
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از التهاب در بازار ، عرضه کالاهای حساس در بورس را الزامی کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از التهاب در بازار ، عرضه کالاهای حساس در بورس را الزامی کرده است.