داستان فراری بازار ارز ایران

16:39 - 1400/10/07
آقاخانی که بعدتر خبر خروجش از ایران نیز رسانه ای شد، حکم غایب همیشه حاضر پرونده ارزی را داشت، اما متهم غایب چطور بی گناهی اش را ثابت کرد؟

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در پرونده‌ای که از دل نوسان ارزی سال ۹۶ بیرون آمد، همواره نام کسی سر زبان‌ها بود که با بقیه لیست نسبتی نداشت؛ لیستی که از رییس و معاون بانک مرکزی آغاز می شد، به یک جوان جویای نام می رسید؛ سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰.

آقاخانی که بعدتر خبر خروجش از ایران نیز رسانه ای شد، حکم غایب همیشه حاضر پرونده ارزی را داشت، اما متهم غایب چطور بی گناهی اش را ثابت کرد؟