تداوم رکوردزنی های بازار باز

دومین تزریق نقدینگی در هفته سوم مهر ماه

11:17 - 1400/07/24
برای دومین بار در هفته سوم مهر ماه بسط پول صورت گرفته که مجموع بسط درنهادهای مالی را به 36 هزار و 210 میلیارد تومان رسانید. مقایسه این رقم با هفته های ا قبل نشان از رکورد بی سابقه تزریق هفتگی نقدینگی در تمام هفته های برگزاری بازار باز شده است.

 

 

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، بانک مرکزی در عملیات بازار باز در سومین سومین هفته مهر ماه برای دومین مرتبه اقدام به تزریق نقدینگی کرد. مجموع رقم پیشنهادی بانکها در این هفته برابر با 13 هزار و 470 میلیارد تومان بوده که 94 درصد از اوراق پذیرفته شده در این مرحله بوده است.

به طور کلی بانک مرکزی در بازار باز با بسط نقدینگی اقدام به مدیریت پول در نهادهای مالی می کند. در همین رابطه درهفته های پایانی تابستان عملیات جذب پول از بانک ها پس از سیزده هفته متوقف شده و با شروع پاییز رویکرد این نهاد در بانکها انبساطی شد.

مهم ترین دلیل بسط پول در پایان شش ماه نخست سال وضعیت حساب جاری بانکها بوده که تنزل پیدا کرده است.

اما پس از آن با تشدید وضع بد بانک ها این روند مسیر افزایشی پیدا کرده و رکوردزنی های بی سابقه ای را به ثبت رساند.

رکورد بسط پول در هفته سوم مهر ماه

طبق آمار و اطلاعات بانک مرکزی در هفته منتهی به 21 مهر ماه تقریبا 12 هزار و 680 میلیارد تومان پول در بانکها تزریق شد. 

بررسی ها نشان می دهد در سومین هفته مهر ماه دومرحله بسط پول در بازار باز صورت گرفته که مجموعا 36 هزار و 210 میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با تمام هفته های برگزاری این بازار سطحی بی سابقه بوده است.

دومین تزریق نقدینگی در هفته سوم مهر ماه20

به طور کلی بسط پول در بازار باز از طریق فروش اوراق بدهی بانک ها به بانک مرکزی صورت گرفته که این اوراق نرخ سود 19 درصدی و تاریخ سررسیدی مشخص داشته است. این تاریخ میان مدت بوده و غالبا هفت روزه یا دو هفته ای می باشد.

بررسی نرخ سود در این هفته ها نیز نشان می دهد بانک مرکزی به منظور تسهیل بسط پول و کاهش نرخ سود بین بانکی نرخ سود تزریق پول را نیز کاهش داده است.

این رقم در هفته های نیمه دوم سال گذشته در بازار باز برابر با 19.8 درصد بود.

این استقبال بانک مرکزی از بازار باز و روند بی سابقه بسط پول به منظور مقاومت این نهاد در برابر رشد افسار گسیخته نرخ سود بین بانکی بوده است. نرخ بهره باتوجه به رشد کسری بانک ها و نیاز بانک ها به استقراض پول افزایش پیدا کرده و برای کاهش تب معاملات در این بازار، بانک مرکزی مجبور به بسط بیشتر بازار باز شده تا از این جهت از رشد بی رویه نرخ بهره جلوگیری کند.