شکر سفید رکورددار افزایش قیمت شد؛

رشد 63 درصدی قیمت کالاهای اساسی در مردادماه

15:37 - 1400/07/06
بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در مرداد سال جاری «شکر سفید» نسبت به مدت مشابه سال قبل با 63.4 درصد افزایش بیشترین رشد قیمت را در میان کالای اساسی و مهم به خود اختصاص داد.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز ؛ رکوردار رشد قیمت در حالی در اولین فصل سال جاری به «شکر سفید» اختصاص یافت که در تیر ماه «برنج تایلندی (غیر از هومالی) » رکودار رشد قیمت در بازار بود و با این شرایط در مرداد ماه سال جاری شاهد جابجایی عنوان رکورددار رشد قیمت کالای اساسی در بازار بودیم و «شکر سفید» در این میان جایگزین « برنج تایلندی (غیر از هومالی)» شد.  

 

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، در مرداد ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم «شکر سفید» به‌طور میانگین به 13 هزار و 793 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت 8 هزارو 439 تومان رشد 63.4 درصد رشد داشته است.

داده های اعلام شده از روند قیمت کالای اساسی و مهم در مردادماه 1400 نشان دهنده آن است که در میان 8 گروه کالای اساسی که شامل «برنج پاکستان باسماتی»، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی درجه یک»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی (مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» می شود در مرداد 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد قیمت 18 تا 63 درصدی کالای اساسی در بازار بودیم.

با توجه به آمار اعلام شده «گوشت مرغ تازه» دومین کالایی است که در تیرماه بیشترین رشد قیمت را داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 53.1 درصدی برای این کالا ثبت شده است. بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه درمرداد سال ۱۴۰۰ به بیش از 27 هزار تومان رسید این در حالی که در مدت مشابه سال قبل گوشت مرغ تازه با قیمت 17 هزار و 670 تومان در بازار عرضه می شد.

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، در مدت زمان مورد بررسی ، قیمت هر کیلوگرم «گوشت گوساله» به‌طور میانگین به 120 هزار و 936 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت 79 هزارو 350 تومان 52.4 درصد رشد داشته است.

قیمت سایر کالای اساسی

ارزیابی سایر کالای اساسی در مرداد ماه نشان دهنده آن است که قیمت هر کیلوگرم «برنج تایلندی (غیر از هومالی)» نیز در مدت زمان مورد بررسی به‌ طور میانگین 15 هزار و 510 تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 50.1 درصدی داشته است.

«برنج طارم اعلاء» نیز با قیمت 38 هزار و 424 تومان و «برنج داخلی هاشمی» درجه یک 37 هزار و 449 تومان در بازار عرضه شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب حدود 44 درصد و 43 درصد رشد قیمت داشته اند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) نیز به‌طور میانگین به 130 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 32.6درصد رشد را داشته است.

همچنین در مدت زمان مورد بررسی قیمت هر کیلوگرم برنج «پاکستانی باسماتی (درجه یک)» با قیمت 24 هزار و 531 تومان  رسید و رشد 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.   

رشد 63 درصدی قیمت کالاهای اساسی در مردادماه9