استقبال کارخانجات سیمان از تعطیلی

15:57 - 1400/01/25
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کارخانجات سیمان از تعطیلی واحدها برای مدیریت هوا و سوخت استقبال می‌کنند، گفت: مسئولین باید هزینه این توقف تولید را پرداخت کنند.

تسنیم: عبدالرضا شیخان با اشاره به تشدید آلودگی هوا و فعالیت کارخانه‌های سیمان، اظهارداشت: در حال حاضر فقط یک "کارخانه سیمان تهران" در داخل این استان آنهم با کمتر از ظرفیت به فعالیت می‌پردازد و مابقی در بیرون از شهر هستند.

 وی با بیان اینکه چند کوره کارخانه سیمان تهران خاموش است، افزود: تمام استانداردها در کارخانجات سیمان رعایت شده و آنها تأثیر چندانی در تشدید آلودگی هوا ندارند. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: البته کارخانجات سیمان از تعطیلی واحدها برای مدیریت هوا و سوخت استقبال می‌کنند به شرط آنکه مسئولان هزینه این توقف تولید را پرداخت کنند.

شیخان با بیان اینکه کارخانجات در مقطعی که مشکل سوخت وجود داشت با تعامل وزارت نفت اقدام به توقف تولید کرد، گفت: متأسفانه تا کنون مسئولین هیچ اقدامی برای جبران تعطیلی نکردند و متضرر اصلی این موضوع کارخانجات سیمان شدند.

 

 

.