سود 19 میلیاردی «ودی»

15:57 - 1400/01/25
شرکت بیمه دی گزارشی از فعالیت خود در نیمه نخست سال را روی سامانه «کدال» قرار داد. در این گزارش میزان سود خالص شرکت در 6 ماهه ابتدایی از سال در مرز 19 میلیارد تومان اعلام شده است که در مقایسه با سه ماهه نخست سال که این میزان 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است، کاهش سودآوری شرکت را در سه ماهه دوم نسبت به فصل بهار مشاهده می‌کنیم. همچنین در مقایسه این اطلاعات با صورت‌های مالی 6 ماهه سال گذشته «ودی»، میزان EPS محقق شده 76 ریال گزارش شده است که این قلم در گزارش سال گذشته 64 ریال اعلام شده است و افزایش 19 درصدی سودآوری شرکت را در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد.

 

 

.