جابه جایی مدیریتی در بیمه مرکزی

15:57 - 1400/01/25
بر اساس تحولات بیمه مرکزی، علاوه بر ایجاد اداره کل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استانها، هفت مدیر جابجا شدند.

مهر: امروز با تصمیم بیمه مرکزی علاوه بر ایجاد اداره کل جدید نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها، محمدجواد آقاجری به عنوان مدیرکل این اداره برگزیده شد.

 همچنین محمود حق وردیلو بعنوان مدیرکل نظارت فنی، حسنرضا عباسیان فرد مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه و مهدی نمین الحسینی به عنوان مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای انتخاب شد.

 علاوه بر این، امیرحسین فارسی بعنوان مدیرکل سرمایه‌گذاری و مجامع و مهدی علی رحیمی بعنوان مدیرکل مالی و محمد جواد اقاجری بعنوان مدیرکل نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها انتخاب شد 

 

 

.