زیان «وسدید» بالا رفت

15:57 - 1400/01/25
زیان شرکت گروه صنعتی سدید در نیمه دوم سال در حالی به 17 میلیارد تومان به طور خالص رسیده است که در سه ماهه ابتدایی سال این میزان در 10 میلیارد تومان مشاهده می‌شد تا «وسدید» به مانند سال گذشته به افزایش زیان خود دامن زده و روند نزولی خود را ادامه دهد.

هر چند شرکت در نیمه دوم سال درآمدهای عملیاتی بسیار بیشتری در مقایسه با نمیه نخست (از روند سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سنوات گذشته به استقرا استنباط کرده ایم) دارد، اما صورت‌های مالی شرکت در سال گذشته به افزایش زیان شرکت در دوره‌های مختلفی از سال اشاره دارد؛ به طور مثال از زیان خالص 8 میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سال به مرز 14 و 24 میلیارد تومانی در دوره‌های 6 ماهه و 12 ماهه (پایان سال مالی) می‌رسد. این موضوع شاید به تکرار این روند در سال جاری نیز اشاره داشته باشد؛ حال آنکه بدانیم زیان 10 و 17 میلیارد تومانی شرکت در دوره‌های 3 و 6 ماهه در صورت‌های مالی مربوط ثبت و گزارش شده است.

 

 

.