لغو مجمع «حریل»

15:56 - 1400/01/25
شرکت ریل پرداز سیر «حریل» از لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت خبر داد. بر اساس اظلاعیه مندرج در شبکه کدال قرار بود مجمع این شرکت درتاریخ 25ام ماه جاری برگزار شود.

لغو مجمع «حریل»20

 

 

.