«قاروم» زمان پرداخت سود را اصلاح کرد

15:51 - 1400/01/25
شرکت قند ارومیه در زمان‌بندی پرداخت سود سهام خود تجدید نظر کرد. این شرکت که در اطلاعیه قبلی زمان‌بندی پرداخت سود سهام پیشنهادی سال مالی منتهی به پایان تیر ماه 95 برای کیله صاحبان سهام خود (چه حقیقی و چه حقوقی) تیر 96 را به عنوان زمان پرداخت در نظر گرفته بود با انتشار اصلاحیه‌ای در این خصوص به تغییر این پرداخت سود اقدام کرد. در اطلاعیه جدید نیمه اول تیر سال بعد (یک تیر تا 15 تیر) به زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی و نیمه دوم آن (16 تیر به بعد) به کلیه سهامداران حقوقی اختصاص یافت.